Yüksekokul Yönetim Kurulu

ŞSBMYO Yüksekokul Yönetim Kurulu
 
GÖREV ÜNVAN ADI - SOYADI
Müdür (Başkan) Dr.  Öğretim Üyesi Aşkın TEKİN
Müdür Yardımcısı (Üye) Öğr. Gör. Alper AKGÜN
Üye Dr.  Öğretim Üyesi Serdar SOYLU
Üye Dr.  Öğretim Üyesi Rena HÜSEYİNOĞLU
Üye Dr.  Öğretim Üyesi Mustafa CÜCE
(Raportör) MYO Sekreteri Ali SÖKMEN