Üniversite Memnuniyet Anketleri

25 Kasım 2021 Perşembe

Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından  Üniversite Memnuniyet Anketleri yayınlanmıştır.
Üniversitemizde  yürütülen  ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme çalışmalarına  katkı  sunması amacıyla oluşturulmuş olan anketlere tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin katılımları önem arz etmektedir.

Üniversite Memnuniyet Anketleri