Genel Bilgiler

 

Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 10/05/2012 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun ile Değişik 7/d-2 Maddesi Uyarınca Üniversitemiz, Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu, Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak iki ayrı Yüksekokula dönüştürülmüştür.
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun 358 dönüm yerleşke alanı içinde toplam 2750 m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Hizmet binası, eğitim faaliyetlerinde kullanılmak 10 (On) derslik, 8 (Sekiz)  akademik, 8 (Sekiz)  idari personel ofisi, 1 (Bir)  kütüphane,  1(Bir) Konferans Salonu, 1 (Bir)  arşiv 1 (Bir)  depo ve 1 (Bir) Turizm ve Otelcilik Programı Uygulama Odası ile akademik ve idari faaliyetlerini sürdürmektedir. Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ŞSBMYO) bünyesinde bulunan programlar bünyesinde 2021 yılı itibariyle toplam 984 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. 23 kadrolu akademik personel ile ders sunumları gerçekleştirilmektedir. ŞSBMYO toplam 10 dersliğe ek olarak ders uygulamalarını gerçekleştirmek üzere 2 (İki) adet Laboratuvar bulunmaktadır. Toplam 50 (Elli) öğrenciye eğitim hizmetinin sunulmasını sağlayan Eğitim Laboratuvarı teknolojik altyapı ve donanım yeterliliğine sahiptir.
Şebinkarahisar Yerleşkesinde bulunan akademik Birimlerde bulunan öğrenci, akademik ve idari personelin faydalanabilmesi için yemek hizmetinin verildiği bir yemekhane bulunmaktadır. Yemekhane hizmetlerinin gerçekleşmesinde, hizmet takibinin yapılmasında, sıhhi kontrollerin sağlanmasında ŞSBMYO sorumluluk üstlenmektedir. Sosyal alanlar kapsamında Şebinkarahisar Yerleşkesi içinde 1 (Bir)  kafeterya, 2 (İki) kantin;  toplam alanı  850 m2 olan basketbol, voleybol ve futbol sahası bulunmaktadır.
Yerleşke içerisinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne ait 294 öğrenci kapasiteli Milli Piyango erkek yurdu, 220 öğrenci kapasiteli Şebinkarahisar Kız Öğrenci yurdu bulunmaktadır. Ayrıca 2500m² anfi tiyatro, ilçe halkı, dernek ve hayırsever iş adamlarının katkıları ile yapılan yurt binası, kaba inşaat olarak duran lojman - misafirhane inşaatı ve cami bulunmaktadır.

 
Bölüm Program Açılış Yılı
Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1999
Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 1999
Yerel Yönetimler 2002
Yerel Yönetimler (İ.Ö.) 2011
İnsan Kaynakları Yönetimi 2012
İnsan Kaynakları Yönetimi(İ.Ö.) 2012
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık 2000
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 2011
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1999
Çağrı Merkezleri Hizmetleri 2013
Pazarlama ve Dış Ticaret Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2001
Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İ.Ö.) 2010
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği 2003
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2004
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İ.Ö) 2013
İlk ve Acil Yardım 2013