Personel

 
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
Ali SÖKMEN
e-posta: ali.sokmen@giresun.edu.tr
Dahili:1686
EVRAK KAYIT VE YAZI İŞLERİ
PERSONEL İŞLERİ
Şef Mihriban SATILMIŞ
e-posta: mihriban.satilmis@giresun.edu.tr
Dahili:2106
SATIN ALMA VE TAHAKKUK
İDARİ VE MALİ İŞLER

Bil. İşl. Hidayet GEDİK
 hidayet.gedik@giresun.edu.tr
Dahili:2154
ÖĞRENCİ İŞLERİ
Bil. İşl. Hidayet GEDİK
 hidayet.gedik@giresun.edu.tr
Dahili:2154
KÜTÜPHANE
Bil. İşl. Muzaffer GÜRÇAY
e-posta: muzaffer.gurcay@giresun.edu.tr
Dahili:2107
HİZMETLİLER
Gülsen EKİNCİ
Recep ÇAMUR
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ
Ahmet TONBUL
İdris BAKICI
Ömür ÖZTÜRK
Sebahattin BAŞARAN
Şeref TURUN
Şenol Barış KAYAHAN
Hakan BAKICI

Zeki ÖZKAN
Onur EKMEN