Coğrafi Özellikler

Fiziki Özellikleri

Şebinkarahisar, Kuzey Anadolu'nun Doğu Karadeniz Bölgesinde Kelkit Yöresi ile Giresun dağları arasında bulunmakta olup, şehrin ortalama rakımı 1370-1515 metre arasındadır. Doğusunda 1618 Km2 yüzölçümü ve 1480 rakımlı Alucra ilçesi, kuzeyinde 820 Km2 yüzölçümlü ve 50 metre rakımlı Dereli ilçesi, güneyinde 1665 Km2 yüzölçümlü ve 1050 metre rakımı ile Suşehri ilçesi ve 968 km2 yüzölçümlü 969 metre rakımlı Koyulhisar ilçeleri vardır. İlçenin yüzölçümü 1378 km2 ilçe merkezi rakımı ise 1373 mt. Enlem: 40 18Kuzey Boylam: 038 24Doğu

İklimi

Şebinkarahisar, Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunduğu halde, iklim bakımından Orta Anadolu İklim özelliklere benzer nitelikler taşır. Daha çok geçiş iklimi(Karadeniz ardı iklimi) denilen Bolu'dan Şebinkarahisar'a uzanan şeritte bulunan yerlerde yaşanan iklimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. En fazla yağış sonbahar'da düşmektedir. Kıyı şeridine paralel olarak uzanan yüksek dağlar denizden gelen nemli ve bol yağışlı rüzgarları tutarak iç kısımlara geçmesini engeller. Bu nedenle ortalama yağış miktarı kıyı şeridinde 1300mm. aştığı halde iç kesimlerde 550-750 mm.ye düşer.

Bitki Örtüsü

Şebinkarahisar ilçemizin 1378 km2 lik yüzölçümünün 35.568 hektar ile %24 ünü tarla arazisi, 3295 hektar ile %24 ünü Bağ-bahçe arazileri, 1054 hektar ile %1 ini sebzelik araziler, 3954 hektar ile %2.8 ini çayırlık arazi, 21.747 hektar ile %15.8 ini mera ve yaylalar, 6590 hektar ile %4.8 ini fundalık araziler ve 9.385 hektar ile %7.1 ile ormanlık arazi ve 55.680 hektar ile %42.1 ini kullanılmayan araziler teşkil etmektedir.

Akarsuları

Avutmuş ırmağı, Eğribel sırtlarından ve Asarcık Yaylasından çıkarak Arzuman mevkiinde Şehirsuyuna karışır. Uzunluğu 20 km.dir. Şehir Suyu, Alucra’nın Karabörk sırtlarından çıkar ve Manastır suyu ile birleştikten sonra Tönük Köyünün yanı başında Kelkit ırmağına karışır. İlçemiz içindeki uzunluğu 40 km.dir. Darabul suyu, Sarıçiçek Yaylasından çıkar, dar vadilerden geçerek Güvercinlik köyünün karşısında Kelkit ırmağına karışır. Uzunluğu 20 km.dir. Çat suyu, Karagöl dağlarının eteklerinden çıkar, dar ve Derin vadilerden geçerek Kelkit ırmağına karışır. Kelkit Irmağı; Ocaktaşı ve Kayalı Köyleri sınırlarında ilçenin sınırlarına giren Kelkit ırmağı doğudan batıya doğru akar. İlçemiz sınırları içerisindeki uzunluğu 40 km.dir ve üzerinde dört köprü bulunur.

Ulaşım

Şebinkarahisar ilçemizin diğer merkezlerle ulaşımında iklim ve arazi yapısı ve yeterince ilçemize eğinilmemesi nedenlerinden dolayı özellikle kış aylarında zorluklar çekilmektedir. Yoğun kış şartlarında özellikle Giresun ili ile irtibatı sağlayan 2200 rakımlı Eğribel geçidinin zaman zaman kar ve buzlanma nedeni ile kapanması ulaşımı engellemektedir. Şebinkarahisar, İl merkezi ile 118 km., Alucra ilçesi ile 50 km., Sivas-Suşehri ilçesi ile yaklaşık 55 km. mesafede bulunmaktadır.