Misyon ve Vizyon, Değerler ve Hedefler

MİSYON
Ülkemizin ve Milletimizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı kültürel olarak donanımlı araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek, toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkıda bulunmak.

VİZYON
Bilgi üretiminde, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda Türkiye’ de önde gelen, mezunları tercih edilen ve aranan katılım, şeffaflık ve ölçülebilir odaklı kurumsallaşmanın geliştirdiği uluslar arası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş nitelikli yüksekokullar ile eş değer bir eğitim ve araştırma kurumu yapmak, diğer yüksekokullar ile devamlı etkileşim içerisinde ve onlarla sürekli olarak iş birliği içerisinde olmaktır.
DEĞERLER
ŞSBMYO, disiplinler arası yaklaşım, fırsat eşitliği, çevreye duyarlılık ve toplumsal fayda, etik değerlere bağlılık, hesap verebilirlik, saydamlık, etkinlik ve verimlilik, katılımcılık, öğrenciye odaklanan eğitim anlayışıdır.
STRATEJİK HEDEFLER
Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi:
Öğrencilerin staj yaptığı kurum ve kuruluşların sayısını arttırılması, öğrencilere seçenek-tercih ilişkisinde dayalı staj imkanları sunulması, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla öğrencilerinin staj süreçleri hakkında ikili anlaşmalar yapılması ve/veya mevcut ikili anlaşmaların güncellenmesi,  öğrencilerin gönüllü topluluklar oluşturmalarını desteklemek, bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılımlarını sağlayacak özendirme çalışmalarının yapılmasıdır.
Birim Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Program öğrenci ve öğretim elemanları tarafından proje hazırlanmasının teşvik edilmesi, Birim bünyesinde Proje yazma etkinlikleri düzenlenmesi için gerekli altyapı çalışmalarının oluşturulması.
Birim Fiziki Kurumsal Altyapısının Geliştirilmesi:
Birim kütüphanesinin veri tabanına Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Teknik Bilimler indekslerinde yer alan yayınların ve uygun çalışma ortamı için fiziksel şartların sağlanmasıdır.