Birim Kalite Komisyonu Birim Öz Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları için online toplantı düzenledi

01 Mart 2021 Pazartesi

Toplantı, Birim Kalite Komisyonu tarafından hazırlanacak olan Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) hazırlık çalışmaları için Birim komisyon üyelerinin katılımıyla online şeklinde gerçekleştirildi. Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu, Giresun Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi ve Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Komisyonu tarafından düzenlenen BÖDR online eğitim toplantısı doğrultusunda değerlendirme yapıldı.

Toplantı Tutanağı