Birim Kalite Komisyonu Birim Öz Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları için 2. online toplantısını 25 Şubat 2021 tarihinde düzenledi.

01 Mart 2021 Pazartesi

Birim Kalite komisyonu üyeleri Birim kurumsal hafızasına yönelik dokümanlar, Bölüm toplantı raporları, ders ve program kazanımları, paydaş toplantıları, öğrenci talepleri, Birim fiziksel ve teknik altyapı yeterliliği gibi BÖDR kapsamında yer alacak kanıtları belirledi ve Rapor metnine eklenen kanıtlar ve diğer bilgiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu

Toplantı Tutanağı