İdari Personellerimiz

 
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ V.
Mehmet YAMAN
e-posta: mehmet.yaman(at)giresun.edu.tr
 
YAZI İŞLERİ
Bilgisayar İşletmeni Mihriban SATILMIŞ
e-posta: mihriban.satilmis(at)giresun.edu.tr
 
 
MUTEMET
Bilgisayar İşletmeni Yavuz YILMAZ
e-posta: yavuz.yilmaz(at)giresun.edu.tr

 
 
ÖĞRENCİ İŞLERİ
Bilgisayar İşletmeni Mehmet YAMAN
e-posta: mehmet.yaman(at)giresun.edu.tr

 
 
 
KÜTÜPHANE
Bilgisayar İşletmeni Muzaffer GÜRÇAY
e-posta: muzaffer.gurcay(at)giresun.edu.tr

 
 
HİZMETLİLER
Erol BARKURT
Gülsen EKİNCİ

 
 
 
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ
Ahmet TONBUL
İdris BAKICI
Ömür ÖZTÜRK