İdari Personellerimiz

 
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

Mihriban SATILMIŞ
e-posta: mihriban.satilmis(at)giresun.edu.tr
 
 
YAZI İŞLERİ

Bilgisayar İşletmeni Mihriban SATILMIŞ
e-posta: mihriban.satilmis(at)giresun.edu.tr
 
 
MUTEMET

Memur Yavuz YILMAZ
e-posta: yavuz.yilmaz(at)giresun.edu.tr

 
 
ÖĞRENCİ İŞLERİ

Bilgisayar İşletmeni Mehmet YAMAN
e-posta: mehmet.yaman(at)giresun.edu.tr

 
 
 
KÜTÜPHANE

Bilgisayar İşletmeni Muzaffer GÜRÇAY
e-posta: muzaffer.gurcay(at)giresun.edu.tr

 
 
HİZMETLİLER

Gülsen EKİNCİ
 
 
 
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

Ahmet TONBUL
İdris BAKICI
Ömür ÖZTÜRK