Yüksekokul Yönetim Kurulu

Görev Unvan Adı-Soyadı
Müdür (Başkan) Öğr. Gör. Necati ALTEMUR
Müdür Yardımcısı (Üye) Öğr. Gör. Doğal ÜNAL
Müdür Yardımcısı (Üye) Öğr. Gör. Dilek TOPCU MUMLU
 Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CÜCE
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Rena HÜSEYİNOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ATMACA
Raportör MYO Sekreteri Ali SÖKMEN